Najważniejsze elementy strategii marketingowej

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Mianem strategii marketingowej określa się zestaw sprecyzowanych działań, jakie dana firma musi podjąć, chcąc zmaksymalizować swoje zyski. Mówiąc prościej jest to plan działania, mający pomóc w realizacji projektów oraz innych kwestii ważnych z perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa.

Cele marketingowe

Aby strategia marketingowa przyniosła wymierne rezultaty, w pierwszej kolejności należy skupić się na zdefiniowaniu celów. Dlaczego są one tak istotne? Przede wszystkim wyznaczają główny kierunek działania firmy – powinny być zgodne z jej założeniami. Idealne cele marketingowe to takie, które są realistyczne, konkretne, mierzalne oraz ograniczone czasowo. W jaki sposób je wyznaczyć? W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad celami biznesowymi firmy. To właśnie na ich podstawie będzie można wyznaczyć główne kierunki działania w strategii marketingowej. Do najpopularniejszych celów biznesowych zalicza się: zwiększenie sprzedaży, wzrost zysków, dotarcie do nowych odbiorców, wchodzenie na nowe rynki oraz rozwój świadomości marki.

Analiza

Cele marketingowe wyznaczone, co dalej? Następny etap strategii stanowi analiza. Dzięki niej możliwe stanie się zrozumienie zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych czynników, które mogą wpłynąć na realizację założonego planu.

Analiza marketingowa
(źródło: pixabay.com)

Bardzo dobrze sprawdzi się tutaj analiza SWOT. Powinna ona zawierać mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. W przypadku mocnych stron warto zastanowić się nad tym, co wyróżnia naszą firmę, jakiego rodzaju narzędzia były dotychczas stosowane w działaniach marketingowych, jakimi zasobami (czy to ludzkimi, czy czasowymi) dysponujemy oraz jak wygląda grupa naszych odbiorców. W kontekście słabych stron, zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę, to między innymi obecne ograniczenia technologiczne oraz ulepszenia, jakie mogłyby zostać wprowadzone. Natomiast jeżeli chodzi o szanse, możemy przeanalizować między innymi wartości, których nie komunikuje konkurencja, treści, których u niej brakuje, nowe trendy warte wykorzystania i działania, które można podjąć, aby uzyskać lepsze wyniki. W przypadku ostatniego punktu, czyli zagrożeń, warto skupić się na tym, jakie nastawienie odbiorców czy warunki rynkowe mogłyby uniemożliwić nam realizację strategii marketingowej.

Grupa docelowa

Żadna strategia marketingowa nie może się obyć bez zdefiniowania grupy docelowej. Najprościej można ją opisać jako grupę osób potencjalnie zainteresowanych oferowanymi przez daną markę produktami lub usługami, którą można przyciągnąć odpowiednimi działaniami marketingowymi.

W jaki sposób stworzyć grupę docelową? Należy wziąć pod uwagę kwestie, takie jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania, zainteresowania, wykonywany zawód oraz to, skąd klienci dowiedzieli się o danej firmie, co sądzą o jej ofercie czy jakie znają alternatywne produkty i usługi dla tych oferowanych przez nas. Niezwykle istotny element tworzenia grupy docelowej to zdefiniowanie persony, czyli wyobrażenia o potencjalnym kliencie, które ma pomóc w zbudowaniu komunikatu dotyczącego oferty. Jak zbudować personę? W szablonach służących do ich tworzenia widnieją takie dane jak imię, nazwisko, wiek, płeć, miejsce zamieszkania, zawód, sposób spędzania wolnego czasu, ulubione strony internetowe, obserwowane na YouTube kanały, seriale czy wreszcie korzyści uzyskiwane z oferowanego produktu bądź usługi.

Kanały komunikacji

Strategia marketingowa powinna zawierać również kanały komunikacji, które planujesz wykorzystać. Można je podzielić na kanały offline oraz cyfrowe. Do pierwszej kategorii zalicza się między innymi broszury, bannery czy czasopisma, do drugiej – pocztę e-mail, stronę internetową oraz media społecznościowe. To, które z nich wybierzesz, wiąże się bezpośrednio z sumiennym zrealizowaniem wcześniejszych kroków, dlatego pamiętaj, aby nie zaniedbać żadnego z nich.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*